Search This Blog

Aug 5, 2014

Potworne buciki - inspirowane ciasteczkowym potworem


Buciki dziecięce, niemowlęce na szydełku amigurumi w kształcie ciateczkowego potwora z ulicy sezamkowej . Amigurumi baby cookie monster booties crochet sesame street crochet pattern

Buciki dziecięce, niemowlęce na szydełku amigurumi w kształcie ciateczkowego potwora z ulicy sezamkowej widok z boku. Amigurumi baby cookie monster booties crochet sesame street crochet pattern

Oznaczenia (Abbreviations):

http://krawka.blogspot.com/2014/07/oznaczenia.html

Materiały (Materials)

granatowa, biała, beżowa, brązowa włóczka (dark blue, white, beige, brown yarn )
czarny materiał na oczy (black material for eyes )
szydełko 3 mm (hook)

Ogólny wzór na bucik (Bootie pattern):

http://krawka.blogspot.com/2014/08/potworne-buciki-ogolny-wzor.html


Wzór (Pattern):
Oko - zrób 2 na każdy but (Eye - make 2 for each bootie)

R1: 6 sc in MR (6)

R2: inc around (12)

R3: * inc, sc *X6 (18)

R4: sc around (18) FO

na koniec doszyj lub doklej gałki oczne wycięte z materiału, ja doszyłam swoje w sposób nieregularny tak aby potwór miał lekkiego zeza, tak jak ciasteczkowy potwór..

( at the end sew or glue eyeballs cut out of the material, I sewed mine in an irregular manner so that the monster had a slight squint, like the original cookie monster .. )

Ciasteczka - zrób 3 na każdy but( Cookies - make 3 for each bootie)

R1: 6 sc in MR (6)

R2: inc around (12)

R3: * inc, sc *X6 (18) FO

Do każdego ciasteczka doszyj 2 lub 3 kawałki czekolady, czyli kawałki wycięte z brązowego materiału lub tak jak u mnie zwinięte kawałeczki brązowej włóczki.

( For each cookie sew 2 or 3 pieces of chocolate, which means pieces cut from brown material or, like I did, rolled up pieces of brown yarn. )

Rączki - zrób 2 na każdy but ( Hands - make 2 for each bootie )

R1: 4 ch (4)

R2: zaczynając od 2 oczka licząc od szydełka zrób sc 3 (3)
(starting from the second ch from the hook make sc 3 (3) )

R3: 4 ch (4)

R4: sc 3 (3)

R5: 4 ch (4)

R6: sc 3 (3)

po tych krokach mamy 3 paluszki tak jak na rysunku poniżej po prawej stronie.
( after this steps you should have 3 fingers like on the right side of the picture below )

R7: Odwróc robótkę i  sc 4, ss (5) FO - ja robię sc  na górze pierwszego palucha, sc 2 w drugim, sc i ss w trzecim.
(turn and sc 4, ss  (5) FO - I make one sc on top of the first finger from the hook, sc 2 in the second finger, sc and ss in the third one. )Wszystkie części gotowe wystarczy zszyć, co proponuje zrobić bardzo starannie i mocno, żaden element nie powinien odstawać lub rozpruć się przy mocniejszym pociągnięciu. Buciki są bardzo proste, ale przeurocze i na pewno wzbudzą ciekawość u każdego dziecka na co dowód poniżej. Przy okazji zdjęcie pokazuje w jakich warunkach muszę pracować według zasady "Rób zdjęcie szybko albo nie rób wcale"... :)

( All parts are ready now, You need to sew them very carefully and firmly, no element should protrude or rip after the stronger pull. Booties are very simple, but charming and definitely arouse the curiosity of every child - proof on the picture below. By the way, the photo shows the conditions in which I have to work according to the principle  "Make photo quickly or do not make at all" ... )


No comments:

Post a Comment