Search This Blog

Aug 27, 2014

I AM GROOT!
 I AM GROOT!


.....
.....
.....

I am GROOT!


The pattern is written both in english and polish for english version read only the black text. Except for the next line DO NOT READ THE NEXT LINE! :)

Ten wzór napisany jest zarówno po polsku jak i po angielsku, jeżeli interesuje Cię polska wersja czytaj pomarańczowe instrukcje takie jak ta (tak właśnie wygląda instrukcja)

Materials (Materiały):


  • brown, black, light green, dark green yarn  (brązowa, czarna, jasnozielona, ciemnozielona włóczka)
  • little piece of black material for eyes ( kawałeczek czarnego materiału na oczy )
  • hook 3mm and 2mm (szydełko 3 mm i 2mm)
  • flowerpot (doniczka)
  • wires (druty)
  • plastic cup and glue gun (plastikowy kubeczek i pistolet na klej?)


Pattern (Wzór):


Head (Głowa)

brown yarn (brązową włóczką )

R1: 6 sc in MR (6)

R2: inc around (12)

R3: *sc, inc * X6 (18)

R4: * sc 2, inc * X6 (24)

R5: sc around (24)

R6: * sc 3, inc * X6 (30)

R7 - R8: sc around (30)


R9: * sc 3, dec * X6 (24)

R10 - R11: sc around (24)

R12: sc 23, ss (24)

Next line have the underlined instructions starting always with chain. That means that the other underline part of instruction is made in chain.
( Podkreślone fragmenty nastepnej linijki, zaczynające się od łańcuszka oznaczają że dalsze podkreślone oczka robione są w tym właśnie łańcuszku)

R13: dc 2, ss, 5 ch, dc in 3-rd ch from hook, dc 2 in chain, ss in 2-nd, 4 ch, dc in 3-rd ch from hook, dc in chain, sc, ss, dc 2, ss, 4 ch, dc 2 in chain starting from the 3-rd ch, ss in 2-nd, 5 ch, dc 3 in chain starting from 3-rd ch, sc 5, ss,

R14: TURN ss, sc 4, ss

R15: TURN ss, sc 2, ss FO


Cut eyes from black fabric and sew.
(Wytnij oczy z czarnego materiału i przyszyj.)Eyebrows -make 2 Brwi - zrób 2)

brown yarn (brązową włóczką )

R1: 6 ch (6)

R2: ss in 2-nd ch from hook, sc, dc, sc, ss (5) FO


Sew eyebrows above the eyes.
(Doszyj brwi nad oczami.)


Hair (Fryzura)

brown yarn ( brązową włóczką)


R1: 6 sc in MR (6)

R2: inc around (12)

R3: * sc, inc * X6 (18)

R4: * sc 2, inc * X6 (24) FO

Assign the thread and place it in the right side of needlework to create hair do chains in different places according to the formula: 7 ch, TURN ss, ss, sc 4 or 6 ch, TURN ss, ss, sc 3 or 5ch, TURN ss, ss, sc 2. Finish branches by doing ss in the base. I did 11 branches.

(Dowiąż nitkę i przełóż na prawą stronę robótki, aby utworzyć włosy rób łańcuszki w różnych miejscach według wzoru: 7 ch, TURN ss, ss, 4 sc lub 6 ch, TURN ss,ss, 3 sc lub 5ch, TURN ss,ss, 2 sc. Każdą taką gałąź zakańczaj robiąc ss w początkej bazie fryury. Ja zrobiłam 11 gałęzi.)

Use light green yarn to make several green branches then sew them to the brown branch. In my case, these were the three lighter spots: 7ch, 7ch, 6 ch.

( Jasnozieloną włóczką zrób kilka prześwitów które nastęnie doszyj do gałęzi. W moim przypadku były to 3 prześwity: 7ch, 7ch, 6 ch.)

At the end make a leaf made with dark-green yarn:

(Na koniec dodaj listek zrobiony ciemnozieloną włóczką według wzoru:)

R1: 4 ch (4)

R2: ss in 2-nd ch, dc, ss (3) FO


After these steps, the head should look something like this:

(Po tych krokach główka powinna wyglądać mniej więcej tak:)


Body (Ciało):

brown yarn ( brązową włóczką)

R1: 6 sc in MR (6)

R2: inc around (12)

R3: * sc, inc * X6 (18)

R4: * sc 2, inc * X6 (24)

R5: BLO sc around, ss last one (24)

R6 - R7: sc around (24)

R8: * sc 2, dec * X6 (18)

R9 - R11: sc around (18)

R12: * sc 4, dec * X3 (15)

R13: * sc 3, dec * X3 (12)

R14: * sc 3, inc * X3 (15)

R15: sc around (15)

R16: * sc 4, inc * X3 (18)

R17:  * sc 4, dec * X3 (15)

R18: sc around (15)

R19: * sc 4, inc * X3 (18)

R20 - R21: sc around (18)

R22:  * sc 4, dec * X3 (15)

R23: * sc 3, dec * X3 (12)

R24: sc around (12)

R25: sc around (12) FOInsert the wire and shape into two hands like in the picture. I put my  asymmetrically, one higher and one lower, but place yours however You want.

(Przełóż drucik i uformuj dwie rączki tak jak na obrazku. Ja umieściłam swoje niesymetrycznie, jedną niżej, drugą wyżej, ale swoje umieść według uznania.)Arms -  make 2 (Ręce - zrób 2)

brown yarn (brązową włóczką)

R1: 6 sc in MR (6)
Do not make it to tight, the wire needs to fit through
(nie zaciskaj zbyt mocno, tak aby przeszedł drucik)

R2 - R3: sc around (6)

R4: dec, sc 4 (5)

Now is a good time to put the hand on a wire and processed further rows around him. I made my first hand entirety and it was very hard to put it in the end, but it all depends on the used wire.

(Teraz jest dobry moment aby umieścić rączkę na druciku i obrabiać dalsze rzędy wokół niego. Pierwszą rączkę zrobiłam w całości i było bardzo ciężko, ale wszytsko zalezy od użytego drucika, mój bardzo się zaczepiał.)

R5: dec, sc 3 (4)

R6- R11: sc around
depending on your wire arms can be a little shorter or longer. When you run out of wire start doing hands following  further instructions.

(w zależności od drucika twoja rączka może być trochę krótsza lub dłuższa. Gdy skończy się drut zacznij robić dłonie według dalszej instrukcji.)

Change hook for 2mm
(Zmień szydełko na 2mm. )

* 4ch, ss in chain,ss in chain, sc in chain, ss into arm ending * X3 FO


To make his body and hands look more interesting I made 3 brown chains which I than sew. I twisted them a bit when sewing.
(Aby urozmaicić trochę pień zrób brązowe łańcuszki i doszyj skręcone wokół pnia i rączek.)

1. 60 ch - wokół pnia

2. 13 ch  X2 - wokół rąk

Next I sewed green yarn on one side of brown chain. See the photo.
(Następnie doszyj jasnozieloną włóczkę po jednej stronie łańcuszka.)

 Leaf - make 4 (Listek - zrób 4)

dark-green yarn and 2mm hook
(ciemnozieloną włóczką i szydełkiem 2mm)

R1; 4 ch (4)

R2: ss in 2-nd chain, dc, ss (3)

Preparing the flowerpot (Przygotowanie doniczki )

Any way that keeps Groot in a good position is great. I've used a plastic cup and cut Styrofoam circles, one at the bottom of the jar, one on top of the diameter of the pot. I glued the wire to both wheels and covered it with a black piece of ground.

(Każdy sposób, który utrzyma Groota w dobrej pozycji jest dobry. Ja użyłam plastikowego kubeczka i wyciętych ze styropianu kółeczek, jednego na spód kubka, jednego na wierzchu o średnicy doniczki. Przykleiłam drut do obu kółek, tak aby się nie przekrzywiał i przykryłam czarnym kawałkiem ziemi.)
New Pattern in construction from this point You are reading the old version ( Sorry :(:
(Ten wzór jest w budowie od tej pory czytasz starszą wersję)

Ziemia (Black ground)

czarną włóczką (black yarn)

Moja doniczka ma 11,5 cm średnicy.
( My pot is 11.5 cm in diameter)

R1: 6 sc in MR (6)

R2: inc around (12)

R3: * sc, inc * X6 (18)

R4: * sc 2, inc * X6 (24)

R5: * sc 3, inc * X6 (30)

R6: * sc 4, inc * X6 (36)

R7 - R8: * sc 3, inc * around (lost count)

R9: * sc 4, inc * around

R10: * sc 5, inc * around

R11: * sc 6, inc * around

R12: * sc 9, inc * around

R13: sc around

R14: BLO * sc 9, dec * around FO

Ja dokleiłam swoją ziemię do doniczki, aby leżała perfekcyjnie dokładnie w miejscu, w którym uważałam że wygląda najlepiej, czyli około 0,5 cm poniżej górnego brzegu doniczki.
Następnie do ziemi doszyłam tułów zakładając go na drut, na końcu doszyłam główkę i gotowe!!!
Efekt jest naprawdę super, nie ukrywam że jestem z niego bardzo dumna.
Mój mąż już porwał go do pracy i postawił na honorowym miejscu na swoim biurku :)

(I glued my ground to the flowerpot, so it lies perfectly in the exact spot where I thought that looks best, about 0.5 cm below the upper edge of the pot.
ThenI sew body to the ground placing it on the wire, at the end I added the head and FINISH !!!
The effect is really cool, I admit that I am very proud of it.
My husband has already taken him to work and put in the special place of honor on his desk :) )

No comments:

Post a Comment