Search This Blog

Aug 26, 2014

Dino-puppet

Kukiełka na ręke wykonana na szydełku granatowy dinozaur z dużymi zębami, językiem i czarnym gardłem. Hand made puppet crocheted in shepe of dinosaur. Crochet dino, amigurumi hand puppet


Dino-puppet

Od kiedy urodził się mój synek nosiłam się z zamiarem kupienia kukiełki, ale we wszystkich sklepowych coś mi nie odpowiadało (nie ukrywam, że często cena...). Postanowiłam więc postawić na własnoręczną kukiełkę i był to strzał w 10-tkę. Już za pierwszym razem gdy pokazałam Aleksowi (synkowi wtedy miał rok i 3 miesiące) zaczął wytykać język i otwierać paszczę tak jak dinozaur, co przyniosło dużo uciechy całej rodzinie. Od tamtej pory dino zdążył pojechać z nami na wakacje i nawet wybrał się na wycieczkę do dino-parku w Łebie... Mam nadzieje, że poniższy wzór przyda się jeszcze komuś i przyniesie światu więcej wytykających języki dzieci.... :)

( Since my son was born I intended to buy him a hand puppet, but in all puppets in shops something did not suit me (I admit that often the price ...). So I decided to make my own puppet and it was a great desicion. Already for the first time when I showed Dino to Alex (son then had a year and three months than) he began to point out the tongue and open jaws just like a dinosaur, which brought a lot of fun for the whole family. Since then dino was on vacation with us and even went on a trip to the dino-park in Leba ... I hope that someone will make another puppet from the pattern below, and the world will gain one more tongue-out-sticking baby.... :)
Oznaczenia (Abbreviations):

http://krawka.blogspot.com/2014/07/oznaczenia.html

Materiały (Materials):


granatowa/ciemno-szaro-niebieska, biała, jasnoszara, niebieska, czerwona włóczka ( dark blue-grey, white, light grey, blue, red yarn )
czarny, ciemnoczerwony materiał (black, dark red material )
szydełko 3 mm (hook)


Wzór (Pattern):


Górna szczęka (upper jaw):

ciemno szaro niebieską włóczką ( dark blue-grey yarn)

R1: 6 sc in MR (6)

R2:  inc around (12)

R3: sc 2, inc 3, sc 3, inc 3, sc (18)

R4: * sc 2, inc * X6 (24)

R5: sc 4, inc 4, sc 7, inc 4, sc 5 (32)

R6: sc around (32)

R7: sc 7, inc 2, sc 14, inc 2, sc 7 (36)

R8: sc around (36)

R9: sc 6, inc 4, sc 15, inc 4, sc 7 (44)

R10: sc around (44)

R11: sc 7, inc 2, sc 3, inc 2, sc 15, inc 2, sc 3,
inc 2, sc 8 (52)

R12 - R15: sc around (52)

R16: inc 3, sc 49 (55)

R17 - R25: sc around (55)R26: dec 6, sc 37, dec 3 (46)

R27: R28: sc around (46)

R29: inc 6, sc 37, inc 3 (55)

R30 - R33: sc around (55)

nie zakańczaj jeszcze!!!
(do not FO there will be continue...)Dolna szczęka (Lower jaw):

jasnoszarą włóczką ( light grey yarn)

R1: 6 sc in MR (6)

R2: * sc, inc, 3 sc in 1 * X2 (12)

R3: sc 3, inc 3, sc 3, inc 3 (18)

R4: sc 4, inc 3, 6 sc, inc 3, sc 2 (24)

R5: sc 6, inc 3, sc 9, inc 3, sc 3 (30)

R6: sc 7, inc 3, sc 12, inc 3, sc 5 (36)

R7: sc 8, inc 2, sc, inc 2, sc 13, inc 2, sc, inc 2, 5 sc (44)

R8:-R12: sc around (44)

R13: sc 12, inc, sc 21, inc, sc 9 (46)

R14: sc around (46)

R15: sc 11, inc, sc 21, inc, sc 12 (48)

R16: sc around (48)

R17: sc 11, inc, sc 23, inc, sc12 (50)

R18:-R20: sc around (50)


Zeszyj górną i dolną szczękę po wewnętrznej stronie.

(Sew the upper and lower jaw on the inner side.)


Wytnij z ciemnoczerwonego materiału górne i dolne wnętrze buzi, a z czarnego materiału gardło. Wycinając najpierw w kartce możesz dokładnie domierzyć, dociąć odpowiadający Ci kształt lub licząc kratki skorzystać z mojego wzoru ze zdjęcia poniżej.

( Cut the inside of upper and lower mouth from a deep red material, than throat from black fabric.
Cutting the shape in paper first will allow you to see if it fits accurately or you can cut the corresponding shape using my model from the photo below.)
Język ( Tongue )

czerwoną włóczką ( red yarn)

R1: 10 ch (10)

R2: 9 sc po jednej stronie łańcuszka, 9 sc po drugiej (18)
( 9 sc on one side of chain, 9 sc on the other side )

R3: TURN 3 sc in 1,sc 7, 3 sc in 1, 3 sc in 1, sc 7, 3 sc in 1

R4: TURN sc 10, inc 5, sc 10 FO


Ząb - zrób 6 (Tooth - make 6)

białą włóczką ( white yarn)

R1: 10 sc in MR (10)

R2: sc around (10)

R3: sc around (10)

R4: dec 5 (5)

R5: sc 1, dec, dec, 1 ch FO

Kiedy zakończysz przeciągnij nitkę przez środek robótki i zwiąż mocno na supeł z początkową nitką.

(When finished, drag the thread through the center of needlework and tie a knot firmly with the initial thread.)


Wszystkie wewnętrzne części buzi już gotowe, przyszyj najpierw części wycięte z materiału, a następnie język i zęby tak jak na obrazkach poniżej.

(All inside parts of the mouth are ready, sew parts cut of the  material first than tongue and teeth as in the pictures below.)


Tułów - kontynuacja szczęk (Body - continuation of the jaws)

Dowiąż ciemno-szaro-niebieską włóczką do zeszytych razem szczęk i rób półsłupki po zewnętrznej stronie obu szczęk tak aby utworzyć koło. Ilość półsłupków może się różnić w zależności od przyszycia szczęk, u mnie jest to 62 sc. Kontynuuj półsłupkami, aż do osiągnięcia pożądanej długości pacynki. Robiąc swojego dinozaura myślałam o tym, aby zarówno moja jak i mojego męża ręka zmieściła się do środka i dlatego kontynuowałam półsłupki przez 26 rzędów. Na koniec FO.

( Assign the dark-gray-blue yarn to sewn together jaws and do sc in  the outer side of both jaws to form a circle. Number of sc may vary depending on the jaws is my case it is 62 sc. Continue sc around until the desired length of the puppet. Doing my dino I was thinking it should fit both my and my husband's hand so I continued sc 26 rows. At the end FO.)


Brzuszek (Belly)

jasnoszarą włóczką ( light grey yarn)

R1: 21 ch (21)

R2: TURN 20 sc from the second ch (20)

R3 - R10: TURN sc around (20)

R11 - R16: TURN sc zaczynając od drugiego oczka od początku rzędu, zrób półsłupek w każdym oczku za wyjątkiem ostatnich dwóch w których zrób dec.

(R11-R16: TURN sc in second sc from the beginning, than continue sc in every exept last two in which do dec.)


Dłonie - zrób 2 ( Hands - make 2 )

ciemno szaro niebieską włóczką ( dark blue-grey yarn)

R1: 5 ch (5)

R2: zaczynając od 2 oczka licząc od szydełka zrób sc 4 (4)
(starting from the second ch from the hook make sc 4 (4) )

R3: 5 ch (5)

R4: sc 4 (4)

R5: 5 ch (5)

R6: sc 4 (4)

po tych krokach mamy 3 paluszki tak jak na rysunku po prawej stronie.
( after this steps you should have 3 fingers like on the right side of the picture)

R7: TURN  sc 4, ss (5)

R8: TURN sc 2 in 2-nd sc ,ss (3)


Rączki - zrób 2 ( Arms - make 2 )

ciemno szaro niebieską włóczką ( dark blue-grey yarn)

R1: 9 ch (9)

R2: sc 8 zaczynając od drugiego oczka łańcuszka licząc od szydełka (8)
( sc 8 starting from the second chain from the hook )

R3: odwróć robótkę i sc 8 po drugiej stronie łańcuszka z R1 (8) FO
( turn an sc 8 on the other side of the chain from R1, FO )

Doszyj brzuszek a następnie rączki i dłonie.

( Sew the tummy than arms and hands.)


Nozdrza - zrób 2 ( Nostrils - make 2)

ciemno szaro niebieską włóczką ( dark blue-grey yarn)

R1: 5 sc in MR (5)

R2: TURN inc around (10) - w tym rzędzie nie łącz p MR czyli zacznij od 5 oczka z MR, potem 4...do 1
( do not connect MR turn and make first inc in 5-th sc from MR, than inc in 4-th... to 1-st)

R3: TURN sc around (10) FO


Oko - zrób 2 (Eye - make 2)

białą włóczką (white yarn)

R1: 6 sc in MR (6)

R2: inc around (12)

R3: * sc, inc * X6 (18)

R4 - R5: sc around (18)


Powieka - zrób 2 (Eyelid - make 2)

ciemno szaro niebieską włóczką ( dark blue-grey yarn)

R1: 7 sc in MR (7)

R2: inc around (14)

R3: * sc, inc *X7 (21)

R4 - R5: sc around (21)

Wytnij z czarnego materiału środek oka, a z białego dwie kropki, mniejszą i większą. Następnie doszyj części do zrobionego białego oka. Na koniec oko wszyj w powiekę jak na zdjęciu.
Przyznam, że założenie było takie aby był to koniec pracy nad okiem, jednak po przyszyciu go do prawie gotowej marionetki efekt nie był dla mnie wystarczająco zadowalający. Postanowiłam, więc do zrobionego już oka dołożyć jeszcze jedną część powieki tak jak na zdjęciach poniżej. Jeżeli uważasz że takie oczy Ci odpowiadają pomiń następne kroki.

( Cut the center of the eye from black material, and two white dots, one small and one larger. Then sew them to white crocheted eye. At the end sew eye into the eyelid as shown in the picture.
I admit that the assumption was that it was the end of the work, but after sewing eye to almost finished puppet, effect was not satisfactory enough for me. I decided therefore to  make yet another part of the eyelid just like the shown on the pictures below. If you think that such eyes suit you skip the next steps.)Powieka numer 2- zrób 2 
(Eyelid number 2- make 2)

ciemno szaro niebieską włóczką
( dark blue-grey yarn)

R1: 15 ch (15)

R2: zaczynając od drugiego oczka licząc od szydełka sc 14,następnie odwróć i zrób 14 sc po drugiej stronie łańcuszka. (28)

( R2: start in 2-nd chain from the hook and make 14 sc, turn and make 14 sc on the other side of the chain from R1.)

R3: 3 sc in 1, sc 13, 3 sc in 1, sc 13 (32)

R4:  3 sc in 1, inc, sc 14, 3 sc in 1, inc, sc 14 (38) FOKONIEC2 comments:

  1. Ta pacynka jest cudowna!

    ReplyDelete
  2. Dziękuję za wspaniały i bardzo dokladny wzór. Z pewnością zrobię uroczego Dino dla prrawnuczka Serdecznie pozdrawiam Lidia

    ReplyDelete